Nabídka pro školní rok 2019/2020

- kroužky aerobiku budou probíhat ve Středisku volného času v Mostě

- přihlášky dostane na trénincích nebo ve Středisku volného času v Mostě

- platby za zájmový kroužek tedy budete poukazovat na účet Střediska volného času v Mostě

- ve FIT KLUBU D+M zaplatíte pouze členský příspěvek asociace ČASPV ( 50,- Kč, dospěláci 100,- Kč), členský příspěvek platí členové (ti, kteří se zúčastňují soutěží aerobiku a akcí)