O nás

Fit klub D+M "Letos slavíme 27. výročí činnosti"

Fit klub D+M vede zájmovou tělovýchovnou, sportovní a rekreační činnost, zejména v oblasti aerobiku.
Zájmové kroužky aerobiku dříve probíhaly v Domě dětí a mládeže v Mostě, od září 2011 do června 2014 probíhaly pod občanským sdružením FIT KLUB D+M a od září 2014 jsou zájmovými kroužky Střediska volného času v Mostě. FIT KLUB D+M nadále pořádá různé akce, pro své členy organizuje zajištění ohledně aerobních soutěží.

Fit klub D+M - spolek

Od 1.1.2017 již nejsme součástí Odboru České asociace SPORT PRO VŠECHNY, působíme jako dobrovolný spolek, proběhla změna sídla, a to Most, ALbrechtická 414/1.

Fit klub D+M

ODBOR ČESKÉ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY 

Odbor České asociace SPORT PRO VŠECHNY (dále jen odbor) je dobrovolným sdružením občanů provozující činnost v souladu se stanovami České asociace SPORT PRO VŠECHNY (dále jen ČASPV). Odbor je samostatnou právnickou osobou a má postavení odpovídající postavení samostatné jednooborové tělovýchovné jednotky nebo sportovního klubu.

Registrace odboru byla provedena 17. listopadu 1992

pod názvem Fit klub D+M u DDM u Ministerstva vnitra České republiky.

Po zániku Domu dětí a mládeže v Mostě byl název změněn na současný FIT KLUB D+M se sídlem Most, J.A.Komenského 474/22.

 


 

FIT KLUB D+M spolupracuje ze Střediskem volného času v Mostě.

Fit klub D+M se nadále bude řídit heslem

„Sportu zdar, aerobiku zvlášť“