Platby FIT KLUB D+M

- u FIT KLUBU D+M budete hradit pouze členský příspěvek ČASPV ve výši 50,- Kč, od 18 let ve výši 100,- Kč a během roku platbu za dres a dopravné a startovné na soutěže

- členský příspěvek platí ti co se zúčastňují soutěží aerobiku a akcí FIT KLUBU D+M

 

Veškeré platby je možné poukázat na bankovní účet

Fit klubu D+M 247019109/0300.

  • Prosíme uvádějte do zprávy o platbě jméno a příjmení dítěte či účastníka !!!
  • Přehled plateb za FIT KLUB D+M: dle pokynů
  • v případě nejasností kontakt:     Iveta Duffková 731 181 064, duffkova.iveta@seznam.cz, fitklubdm@seznam.cz

 

Platby za zájmové kroužky aerobiku SVČ Most

- zájmové kroužky aerobiku od září 2014 se vracejí zpět pod Středisko volného času, platby za zájmové kroužky aerobiku bude možné zaplatit na účet či v hotovosti ve Středisku volného času - více na stránkách SVČ MOST